Χορηγία από το Bravos Hardware

Η οικογένεια Μπράβου διατηρεί ένα από τα παλαιότερα καταστήματα στην πλατεία της Βούλας.  Με χαρά δέχθηκε να μας βοηθήσει σε ότι και αν χρειαστούμε για τις παραστάσεις μας, ενώ συνέβαλλε, με τον τρόπο της στην κατασκευή των σκηνικών μας.  Ευχαριστούμε το BRAVOS HARDWARE για την πολύτιμη βοήθειά του!!