Η Τριλογία σκοπεύει μεγάλη ποικιλία δράσεων σχετικών με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Σκοπός της είναι η συνεργασία με τοπικούς φορείς για ανεύρεση χώρων, καθώς και η παραγωγή γραφιστικών και οπτικοακουστικού υλικού για κάθε δράση.